Việt Nam English

Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi

Tên chương trình Tên cấp độ Số tháng đăng ký Học phí niêm yết Thành tiền
Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi /
Khuyến mãi
Tổng số tiền học phí phải trả 0
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Áo đồng phục 120.000 120.000
Vở 10.000 10.000
Balo 150.000 150.000
Chọn sách
 • Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi
  • Pre Kindy A
   • Little Learning Stars A
  • Pre Kindy B
   • Little Learning Stars B
  • Kindy 1A
   • Hide and Seek 1: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 1A Pupil's Book & Activity Book
  • Kindy 1B
   • Hide and Seek 1: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 1: British English
  • Kindy 2A
   • Hide and Seek 2: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 2A Pupil's Book & Activity Book
  • Kindy 2B
   • Hide and Seek 2: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 2B Pupil's Book & Activity Book
  • Kindy 3A
   • Hide and Seek 3: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 3: Activity Book with Audio CD
  • Kindy 3B
   • Hide and Seek 3: Activity Book with Audio CD
   • Hide and Seek 3B Pupil's Book & Activity Book
 • Challenge English - Chương trình tiếng Anh 6-11 tuổi
  • Pre KIDS A
   • Academy Stars Starter A - Pupil's Book & Alphabet Book
  • Pre KIDS B
   • Academy Stars Starter B - Pupil's Book & Alphabet Book
  • KIDS 1A
   • Academy Stars 1A Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 1B
   • Academy Stars 1B Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 2A
   • Academy Stars 2A Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 2B
   • Academy Stars 2B Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 3A
   • Academy Stars 3A Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 3B
   • Academy Stars 3B Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 4A
   • Academy Stars 4A Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 4B
   • Academy Stars 4B Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 5A
   • Academy Stars 5A Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 5B
   • Academy Stars 5B Pupil's Book & Workbook
  • KIDS 2A
 • Focus English - Chương trình tiếng Anh 11-16 tuổi
  • TEENS 1A
   • Gateway A1+ Students Book Pack
   • Gateway A1+ Workbook
  • TEENS 1B
   • Gateway A1+ Students Book Pack
   • Gateway A1+ Workbook
  • TEENS 2A
   • Gateway A2 Students Book Pack
   • Gateway A2 Workbook
  • TEENS 2B
   • Gateway A2 Students Book Pack
   • Gateway A2 Workbook
  • Pre-IELTS
   • Focus on IELTs Coursebook
   • Focus on IELTS Foundation Coursebook
  • IELTS 4.0
   • Ielts Foundation: Student's Book
   • Ielts Foundation: Study Skills Pack
  • IELTS 4.5
   • Expert IELTS 5 Coursebook
  • IELTS 5.0
   • Expert IELTS 6 Coursebook
  • IELTS 5.5
   • Expert IELTS 7.5 Coursebook
  • IELTS 6.0
   • Improve Your Skills - Reading for IELTS 6.0 - 7.5 - Student's Book with Key MPO Pack
   • Improve Your Skills - Writing for IELTS 6.0 - 7.5 - Students Book with Key MPO Pack
   • Expert IELTS 7.5 Coursebook
   • Expert IELTS 7.5 Student's Resource Book with Key
 • Luyện thi IELTS
  • GN1A
   • ENGLISH FILE (3RD EDITION) BEGINNER STUDENT'S BOOK
   • ENGLISH FILE: BEGINNER: WORKBOOK WITH KEY
   • ENGLISH FILE (3RD EDITION) BEGINNER STUDENT'S BOOK
  • GN1B
   • ENGLISH FILE (3RD EDITION) BEGINNER STUDENT'S BOOK
   • ENGLISH FILE: BEGINNER: WORKBOOK WITH KEY
  • GN2A
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3ED
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
  • GN2B
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3ED
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
  • Pre-IELTS
   • Ielts Introduction: Student's Book
   • Ielts Introduction: Study Skills Pack
  • IELTS 4.0
   • Improve Your Skills for IELTS 4.5-6 Listening & Speaking Student's Book with Key & Macmillan Practic
   • Improve Your Skills Reading for IELTS 4.5-6.0 with MPO and key
   • Improve Your Skills Writing for IELTS 4 5-6 0 Student's Book with Key & MPO Pk
  • IELTS 4.5
   • Improve Your Skills for IELTS 4.5-6 Listening & Speaking Student's Book with Key & Macmillan Practic
   • Improve Your Skills Reading for IELTS 4.5-6.0 with MPO and key
   • Improve Your Skills Writing for IELTS 4 5-6 0 Student's Book with Key & MPO Pk
  • IELTS 5.0
   • Improve Your Skills for IELTS 4.5-6 Listening & Speaking Student's Book with Key & Macmillan Practic
   • Improve Your Skills Reading for IELTS 4.5-6.0 with MPO and key
   • Improve Your Skills Writing for IELTS 4 5-6 0 Student's Book with Key & MPO Pk
  • IELTS 5.5
   • Achieve IELTS 2nd Workbook with Audio CD level 1
   • Achieve IELTS 2nd Student's book level 1
   • Improve Your Skills for IELTS 4.5-6 Listening & Speaking Student's Book with Key & Macmillan Practic
  • IELTS 6.0
   • Improve Your Skills for IELTS 4.5-6 Listening & Speaking Student's Book with Key & Macmillan Practic
   • Improve Your Skills - Reading for IELTS 6.0 - 7.5 - Student's Book with Key MPO Pack
   • Improve Your Skills - Writing for IELTS 6.0 - 7.5 - Students Book with Key MPO Pack
   • Achieve IELTS 2nd Student's book level 2
  • IELTS 6.5
   • Ready for IELTS (2nd Edition) Student's Book with Answers & eBook Pack
   • Ready for IELTS (2nd Edition) Workbook with Answers Pack
   • Improve Your Skills - Reading for IELTS 6.0 - 7.5 - Student's Book with Key MPO Pack
   • Improve Your Skills - Writing for IELTS 6.0 - 7.5 - Students Book with Key MPO Pack
  • IELTS 7.0
   • Improve Your Skills - Reading for IELTS 6.0 - 7.5 - Student's Book with Key MPO Pack
   • Improve Your Skills - Writing for IELTS 6.0 - 7.5 - Students Book with Key MPO Pack
  • IELTS 7.5
   • Improve Your Skills - Reading for IELTS 6.0 - 7.5 - Student's Book with Key MPO Pack
   • Improve Your Skills - Writing for IELTS 6.0 - 7.5 - Students Book with Key MPO Pack
  • IELTS 8.0
   • IELTS Graduation Student Book
   • IELTS Graduation Study Skills Book Pack
   • The Complete Guide To IELTS: Student's Book with DVD-ROM
  • IELTS 8.5
 • Luyện thi TOEIC
  • GN1A
   • ENGLISH FILE: BEGINNER: WORKBOOK WITH KEY
  • GN1B
   • ENGLISH FILE (3RD EDITION) BEGINNER STUDENT'S BOOK
   • ENGLISH FILE: BEGINNER: WORKBOOK WITH KEY
  • GN2A
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3ED
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
  • GN2B
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3ED
   • ENGLISH FILE ELEMENTARY WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
  • TOEIC 400
   • Achieve TOEIC Bridge: Test-Preparation Guide (Achieve TOEIC and Achieve TOEIC Bridge)
  • TOEIC 450
   • Achieve TOEIC Bridge: Test-Preparation Guide (Achieve TOEIC and Achieve TOEIC Bridge)
  • TOEIC 500
  • TOEIC 550
  • TOEIC 600
  • TOEIC 650
  • TOEIC 700
  • TOEIC 750
  • TOEIC 800
  • TOEIC 850
  • TOEIC 900
  • TOEIC 950
0 0
Thêm
TỔNG TIỀN THANH TOÁN 0
Thông tin khách hàng
Thông tin học viên