Việt Nam English
Line

Tại sao học tiếng anh online tại ocean edu

13 năm

14 năm đào tạo
1.000.000 học viên

Giáo viên nước ngoài

Đội ngũ hàng nghìn
giáo viên nước ngoài

lộ trình học

Cá nhân hóa lộ trình học
chuẩn quốc tế

học 24/7

Học mọi lúc
mọi nơi 24/7

Chương trình học

Mô hình học

Mô hình học
Tiết kiệm tối đa

Học tiếng anh 1-1 trực tuyến hiệu quả nhất việt nam

Lộ trình chuyên biệt

Lộ trình chuyên biệt
& cá nhân hóa

tiếng Anh 4.0

Tiếng Anh
hiện đại chuẩn 4.0

Học từ xa

Học từ xa
vui khám phá

Kỹ năng

Kỹ năng tương lai 4c
(Giao tiếp, hợp tác,
sáng tạo, phản biện)

Phương pháp test

Phương pháp
Test - Teach - Test